24.10.2020-3.01.2021 r. - Zawieszenie zajęć szkolnych (klasy 1-8) 24.10.2020-3.01.2021 r. - Nauczanie zdalne (klasy 1-8) 23.12.2020-1.01.2021 r. - Zimowa przerwa świąteczna 4-17.01.2021 r. - Ferie zimowe

Innowacje realizowane w naszej szkole

Nazwa innowacji

Autor innowacji

Grupa docelowa innowacji

MatGen, czyli matematyczny geniusz

Klaudia Borowska

Oddział 2b

Matematyczne mistrzostwa szkoły

Ewelina Opałka

Marta Gorczyńska

Oddziały 5-8

Mój teatr – moja przygoda

Marianna Stacharska

Oddziały 3a i 3b

Czuję się bezpiecznie, potrafię pomóc Katarzyna Kempa Oddziały 8a i 8b
Dates with history and culture of Great Britain Katrzyna Szewczyńska-Mulcan Oddział 8b
Piłka nożna – moje hobby

Radosław Szczuchniak

Katarzyna Kempa

Oddział 7b
Przez gry i zabawy do olimpiady Marek Polkowski Oddział 1a i 1b
Muzeum z klasą Monika Tyborska Odział 6a
Rozwój psychoedukacyjnych kompetencji interpersonalnych i dobrego wychowania u uczniów Kinga Walczak Odziały klasy 5 i 6 (wdżwr)